Đến tháng 10
UBND Huyện Đông Sơn đã giải quyết

79.3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/10/2017)