Đến tháng 6
UBND Huyện Đông Sơn đã giải quyết

78.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/06/2017)