Đến tháng 12
UBND Huyện Đông Sơn đã giải quyết

79.2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/12/2017)