Đến tháng 8
UBND Huyện Đông Sơn đã giải quyết

83.7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/08/2017)