Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 sẽ bỏ qua bước Nộp lệ phí.

Tìm thấy 221 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
2
Chăm sóc trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
3
Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
4
Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp xã (TTHC mức độ 1)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
5
Trẻ Em không có nguồn nuôi dưỡng dưới 4 tuổi
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
6
Xác định mức độ khuyết tật, cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
7
Chăm sóc trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
8
Chế độ đơn thân đang nuôi 02 con trở lên
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
9
Chế độ đơn thân đang nuôi 1 con
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
10
Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
11
Giải thể các cơ sở bảo trợ xã hội không đủ điều kiện hoạt động
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
12
Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
13
Hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..) 1
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
14
Người cao tuổi không có lương hưu, không có TCXH, BHXH
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
15
Người cao tuổi không có người phụng dưỡng hoặc Người phụng dưỡng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ 60-80 tuổi
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội