Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo UBND Huyện Lang Chánh UBND Huyện Lang Chánh

 • Điện thoại: 0373.752.156
 • Email: email
 • Fax: fax

Logo UBND Huyện Quảng Xương UBND Huyện Quảng Xương

 • Điện thoại: (0373)863.403
 • Email: quangxuong@thanhhoa.gov.vn
 • Fax: (0373)863 002

Logo UBND Huyện Như Xuân UBND Huyện Như Xuân

 • Điện thoại: (0373)878.249
 • Email: nhuxuan@thanhhoa.gov.vn
 • Fax: (0373)878.249

Logo UBND Thị xã Sầm Sơn UBND Thị xã Sầm Sơn

 • Điện thoại: 0373 823.650
 • Email: samson@thanhhoa.gov.vn
 • Fax: 0373 826.333

Logo Sở văn hóa, thể thao và du lịch Sở văn hóa, thể thao và du lịch

 • Điện thoại: 0237.666.0000
 • Email: svhttdl@thanhhoa.gov.vn
 • Fax: 0237.6660001