Tìm thấy 626 thủ tục

Mức độ 2
Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
Mức độ 2
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT
Mức độ 2
Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh
Mức độ 2
(Cấp huyện) Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
Mức độ 2
(Cấp huyện) Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
Mức độ 2
(Cấp huyện) Khám chữa bệnh BHYT
Mức độ 2
(Cấp huyện) Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
Mức độ 2
(Cấp huyện) Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT
Mức độ 2
(Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ ốm đau
Mức độ 2
(Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài
Mức độ 2
(Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai
Mức độ 2
(Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con
Mức độ 2
(Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi
Mức độ 2
(Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết
Mức độ 2
(Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết
Loading...