Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 33 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
49070317040085
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • BÙI XUÂN SƠN (171792347)
 • - Ngày nộp: 26/04/2017 07:19:22
 • - Ngày tiếp nhận: 26/04/2017 07:19:22
 • - Ngày dự kiến trả: 05/05/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 49070317040085 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
2
49070317060092
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LÊ THỊ MAI (173362185)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 09:43:42
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 09:43:42
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060092 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
3
49070317060093
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LÊ PHƯƠNG THÚY (172525381)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 09:49:03
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 09:49:03
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060093 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
4
49070317060094
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • CHU THỊ CHIẾN (171787356)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 09:57:02
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 09:57:02
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060094 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
5
49070317060095
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN XUÂN MẠNH (172798690)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 10:07:08
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 10:07:08
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060095 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
6
49070317060096
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • CẦM BÁ QUẢNG (172522465)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 10:13:02
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 10:13:02
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060096 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
7
49070317060097
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • PHAN VĂN KIÊN (0380850562)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 10:24:36
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 10:24:36
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060097 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
8
49070317060098
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN CÔNG HIỂU (038083003098)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 10:31:10
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 10:31:10
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060098 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
9
49070317060099
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TRƯƠNG THỊ THÙY (173651941)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 10:35:44
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 10:35:44
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060099 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
10
49170117050007
 • - Về việc: Giấy chứng nhận hộ nghèo- cận nghèo
 • ĐINH ĐỨC TIẾN (123456987)
 • - Ngày nộp: 22/05/2017 14:28:54
 • - Ngày tiếp nhận: 22/05/2017 14:28:54
 • - Ngày dự kiến trả: 25/05/2017 14:28:54
 • Hồ sơ 49170117050007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Một cửa huyện
11
49050118010232
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 16:09:40
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 16:09:40
 • - Ngày dự kiến trả: 19/01/2018 17:00:00
 • Hồ sơ 49050118010232 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Đông Sơn
12
49050118010231
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • LÊ THỊ THU(2);LÊ VĂN VƯƠNG
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 16:07:40
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 16:07:40
 • - Ngày dự kiến trả: 19/01/2018 17:00:00
 • Hồ sơ 49050118010231 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Đông Sơn
13
49070317040060
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • DOÃN VĂN SON (172788055)
 • - Ngày nộp: 17/04/2017 07:23:18
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2017 07:23:18
 • - Ngày dự kiến trả: 24/04/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 49070317040060 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
14
49070317040061
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN NGỌC DƯƠNG (173645273)
 • - Ngày nộp: 17/04/2017 07:33:39
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2017 07:33:39
 • - Ngày dự kiến trả: 24/04/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 49070317040061 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
15
49070317040062
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • CẦM BÁ NÔNG (171787912)
 • - Ngày nộp: 17/04/2017 07:38:21
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2017 07:38:21
 • - Ngày dự kiến trả: 24/04/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 49070317040062 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân