Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 44 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
49070317040085
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • BÙI XUÂN SƠN (171792347)
 • - Ngày nộp: 26/04/2017 07:19:22
 • - Ngày tiếp nhận: 26/04/2017 07:19:22
 • - Ngày dự kiến trả: 05/05/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 49070317040085 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
2
49070317060092
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LÊ THỊ MAI (173362185)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 09:43:42
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 09:43:42
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060092 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
3
49070317060093
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LÊ PHƯƠNG THÚY (172525381)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 09:49:03
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 09:49:03
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060093 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
4
49070317060094
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • CHU THỊ CHIẾN (171787356)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 09:57:02
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 09:57:02
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060094 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
5
49070317060095
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN XUÂN MẠNH (172798690)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 10:07:08
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 10:07:08
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060095 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
6
49070317060096
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • CẦM BÁ QUẢNG (172522465)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 10:13:02
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 10:13:02
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060096 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
7
49070317060097
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • PHAN VĂN KIÊN (0380850562)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 10:24:36
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 10:24:36
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060097 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
8
49070317060098
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN CÔNG HIỂU (038083003098)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 10:31:10
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 10:31:10
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060098 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
9
49070317060099
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TRƯƠNG THỊ THÙY (173651941)
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 10:35:44
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 10:35:44
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 49070317060099 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Thường Xuân
10
49170117050007
 • - Về việc: Giấy chứng nhận hộ nghèo- cận nghèo
 • ĐINH ĐỨC TIẾN (123456987)
 • - Ngày nộp: 22/05/2017 14:28:54
 • - Ngày tiếp nhận: 22/05/2017 14:28:54
 • - Ngày dự kiến trả: 25/05/2017 14:28:54
 • Hồ sơ 49170117050007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Một cửa huyện
11
49050117113104
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
 • TRẦN ANH QUANG
 • - Ngày nộp: 17/11/2017 17:26:05
 • - Ngày tiếp nhận: 17/11/2017 17:26:05
 • - Ngày dự kiến trả: 20/11/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 49050117113104 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Đông Sơn
12
49050117113103
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
 • TRỊNH VĂN TÙNG
 • - Ngày nộp: 17/11/2017 17:24:59
 • - Ngày tiếp nhận: 17/11/2017 17:24:59
 • - Ngày dự kiến trả: 20/11/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 49050117113103 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Đông Sơn
13
49050117113102
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
 • LÊ VĂN THIẾT
 • - Ngày nộp: 17/11/2017 17:24:14
 • - Ngày tiếp nhận: 17/11/2017 17:24:14
 • - Ngày dự kiến trả: 20/11/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 49050117113102 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Đông Sơn
14
49050117113101
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
 • THIỀU KHẮC DŨNG
 • - Ngày nộp: 17/11/2017 17:23:30
 • - Ngày tiếp nhận: 17/11/2017 17:23:30
 • - Ngày dự kiến trả: 20/11/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 49050117113101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Đông Sơn
15
49050117113100
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • HỒ TIẾN THIẾT
 • - Ngày nộp: 17/11/2017 17:22:38
 • - Ngày tiếp nhận: 17/11/2017 17:22:38
 • - Ngày dự kiến trả: 20/11/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 49050117113100 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Đông Sơn